Všechny články Pobočka Šumbark

16 Led 2019

Projekt OP VVV Šablony II dává dětem nové možnosti vzdělávání

Badatelský klub na Šumbarku
Na naší pobočce se podařilo v rámci projektu Šablony II zpestřit nabídku pro děti se zájmem o tvořivou činnost Badatelským klubem. Děti se v něm mohou zdokonalovat při práci se dřevem (řezání, začišťování, vrtání, lepení, vypalování a barvení). Novinkou je i nová elektrická minipilka. Oblíbené jsou i modely ze stavebnice Merkur a papírové modely aut a vrtulníků. K vánocům děti dostaly plastikové stavebnice moderních aut, které budou skládat v příštím pololetí. Doufáme, že jim jejich nadšení vydrží i do příštího školního roku, kdy tento projekt bude pokračovat.

16 Led 2019

Víkendovka „Přátelství“

Ve dnech 30. 11. -1. 12. 2018 proběhla mezi středisky Maják a Šumbark víkendovka přátelství. Víkendovky se zúčastnilo celkem 19 dětí. Po příjezdu dětí z Majáku na středisko Šumbark se děti ubytovaly, proběhlo poučení děti o bezpečnosti. Poté následovala večeře. Po večeři děti měli možnost si vybrat film nebo navazovat přátelství v klubu. Odbitím 22 hodiny děti měli noční klid. V 7:30 hodin děti vstávaly. Následovala hygiena, úklid místnosti, kde spaly a v 8 hodiny usedaly děti ke stolu na snídani. Po snídani děti pomohly i s mytím nádobí. Za mytí nádobí děti dostaly sladkou odměnu. V dopoledních hodinách proběhl v tělocvičně turnaj ve vybíjené mezi střediskem Maják

16 Led 2019

Víkendovka „Vzpomínky na budoucnost“

Ve dnech 16. – 17. 11. 2018 se uskutečnila netradiční víkendová akce s názvem ,,Vzpomínky na budoucnost“, která byla zaměřena na představy dětí o budoucnosti naší planety. Děti zajímal výhled do budoucnosti a rozvoj využívání  IT technologií v praxi. Navrhovaly v týmech, ve dvojicích i jako jednotlivci města budoucnosti v počítačové hře Minecraft a v ateliéru s využitím kreativních materiálů. Bavily se i během tradiční stezky odvahy.

8 Lis 2018

Pobytová akce „PRÁZDNINOVÝ RELAX“

Ve dnech 29. – 30. 10. 2018 o podzimních prázdninách se na naší pobočce na Šumbarku konala podzimní pobytová akce s názvem „Prázdninový relax“, zaměřená na smysluplné trávení volného času dětí během školních prázdnin.

4 Lis 2018

Víkendovka ROBLOX ROBOTS

Ve dnech 19.- 20. 10 2018 se uskutečnila tradiční víkendová akce s přespáním na téma známé počítačové hry ROBLOX a vývoje a modernizace robotů. Děti měly hlavně zájem o počítače, ale ani o pohyb nebyla nouze, nejen při hraní vybíjené, fotbalu a při ranní rozcvičce. Největší úspěch však měla stezka odvahy v prostorách střediska. Také se vyráběly modely robotů, tančily robotické tance a použily jsme 3D brýle.