Setkání s hlavním představeným salesiánů v Brně, aneb staříček Stuchlý to zařídil

Setkání s hlavním představeným salesiánů v Brně, aneb staříček Stuchlý to zařídil
2. října 2017

Když před 90 léty přišlo pěšky dne 28.9. 1927 pár kluků s don Stuchlým do Fryštáku, jistě netušili, že zaseli semínko budoucí salesiánské kongregace v České republice.

Dílo, které se zde začalo vyvíjet, nabralo nebývalých rozměrů a překonalo všechny překážky. Dva totalitní režimy, pronásledování, věznění, pomluvy, závist, nepřejícnost.

S postupem času do salesiánského díla Don Boska postupně začaly přibývat další města – Ostrava, Praha, Pardubice. Tak bychom mohli pokračovat. Dílo mělo spoustu podob, spoustu skrytých i veřejných forem působení.

Jednou ze součástí salesiánského díla don Boska v české republice je i dílo v Havířově, které začali po revoluci bývalí žáci a oratoriáni z Ostravy. Boží Prozřetelnost tomu tak chtěla. To, co chtěl Duch svatý na přímluvu Panny Marie prostřednictvím Dona Boska a jeho následovníků se vtělilo do havířovského střediska. Zde se již veřejně a oficiálně od roku 1991 staráme o opuštěnou a ohroženou mládež podle salesiánského charismatu. V současné době máme v Havířově 4 domy.

Toto všechno jsme si uvědomovali, když jsme 28. 9. na svátek sv. Václava připutovali s oratoriány a dobrovolníky do Brna na setkání mládeže s hlavním představeným salesiánů don Ángelem Fernándezem Artimem. On sám říkal, že salesiánské charisma, je charisma don Boska realizované v oratoři na Valdoccu. Není nic jiného, čím by se to dalo lépe vystihnout a definovat. Toto je kritérium pravosti. V duchu jsme s ním souhlasili a souzněli. Vždyť to je i naše přesvědčení a naše krédo. Uskutečňovat v Havířově co nejlépe to jde v dnešních podmínkách pravou nefalšovanou don Boskovu oratoř. O tom a o Havířovském díle jsem po obědě krátce hovořil s hlavním představeným a vyprosil si pro celé havířovské dílo jeho požehnání, které nám dělníkům na vinici s radostí udělil.

Také já Vám, vážení a milí dobrodinci a sympatizanti díla sv. Jana Boska v Havířově, ze srdce + žehnám

Jindřich Honěk,ředitel a jáhen, salesián spolupracovník

projekty opvk

MEDIÁLNÍ PREZENTACE

 

data:text/mce-internal,CmsEditor,%3Cimg%20class%3D%22cms-editor-image%20cms-image-type-4%22%20style%3D%22margin-top%3A%200px%3B%20margin-bottom%3A%200px%3B%20vertical-align%3A%20top%3B%20float%3A%20right%3B%22%20title%3D%22OZVENY%201-k%20tisku.pdf%22%20src%3D%22/res/archive/1640/177532_04_1458318.png%3Fseek%3D1509004904%22%20alt%3D%22OZVENY%201-k%20tisku.pdf%22%20width%3D%22232%22%20height%3D%22330%22%20data-vizus-cms-component%3D%22editor.image%22%20data-vizus-cms-image-view-id%3D%221458318%22%20data-vizus-cms-image-click-id%3D%221458315%22%20data-vizus-cms-file-id%3D%22177532%22%3E