Setkání s hlavním představeným salesiánů v Brně, aneb staříček Stuchlý to zařídil

Setkání s hlavním představeným salesiánů v Brně, aneb staříček Stuchlý to zařídil
2. října

Když před 90 léty přišlo pěšky dne 28.9. 1927 pár kluků s don Stuchlým do Fryštáku, jistě netušili, že zaseli semínko budoucí salesiánské kongregace v České republice.

Dílo, které se zde začalo vyvíjet, nabralo nebývalých rozměrů a překonalo všechny překážky. Dva totalitní režimy, pronásledování, věznění, pomluvy, závist, nepřejícnost.

S postupem času do salesiánského díla Don Boska postupně začaly přibývat další města – Ostrava, Praha, Pardubice. Tak bychom mohli pokračovat. Dílo mělo spoustu podob, spoustu skrytých i veřejných forem působení.

Jednou ze součástí salesiánského díla don Boska v české republice je i dílo v Havířově, které začali po revoluci bývalí žáci a oratoriáni z Ostravy. Boží Prozřetelnost tomu tak chtěla. To, co chtěl Duch svatý na přímluvu Panny Marie prostřednictvím Dona Boska a jeho následovníků se vtělilo do havířovského střediska. Zde se již veřejně a oficiálně od roku 1991 staráme o opuštěnou a ohroženou mládež podle salesiánského charismatu. V současné době máme v Havířově 4 domy.

Toto všechno jsme si uvědomovali, když jsme 28. 9. na svátek sv. Václava připutovali s oratoriány a dobrovolníky do Brna na setkání mládeže s hlavním představeným salesiánů don Ángelem Fernándezem Artimem. On sám říkal, že salesiánské charisma, je charisma don Boska realizované v oratoři na Valdoccu. Není nic jiného, čím by se to dalo lépe vystihnout a definovat. Toto je kritérium pravosti. V duchu jsme s ním souhlasili a souzněli. Vždyť to je i naše přesvědčení a naše krédo. Uskutečňovat v Havířově co nejlépe to jde v dnešních podmínkách pravou nefalšovanou don Boskovu oratoř. O tom a o Havířovském díle jsem po obědě krátce hovořil s hlavním představeným a vyprosil si pro celé havířovské dílo jeho požehnání, které nám dělníkům na vinici s radostí udělil.

Také já Vám, vážení a milí dobrodinci a sympatizanti díla sv. Jana Boska v Havířově, ze srdce + žehnám

Jindřich Honěk,ředitel a jáhen, salesián spolupracovník

projekty opvk

MEDIÁLNÍ PREZENTACE

 

OZVENY 1-k tisku.pdf