JSME TU PRO VÁS

LOGO

DB Log1Hlavním motivem logotypu je čtyřbarevný motýl. Ten se skládá z obrysů čtyř dětí, které se drží za ruce, (viděno z ptačí perspektivy), vytvářejí vztahy spolupráce a společenství. Ve tvaru motýla lze spatřit dvě srdce. Srdce bylo dlouholetým logem střediska a vždy symbolizovalo láskyplný přístup a láskyplné prostředí, proto zůstalo zachováno i v tomto novém logu. Posláním střediska je pracovat především se strádajícími dětmi a mládeží v kvalitním, kamarádském a bezpečném prostředí. Zde mohou vyrůst v osobnost, nalézt svou vlastní identitu a pevné místo v životě. Tuto přeměnu symbolizuje právě motýl, který se z housenky vyklube v pestrobarevného tvora a je připraven letět světem. Symbolika 4 barev a 4 dětí není náhodná. Práce organizace totiž stojí na 4 pilířích, které vychází z učení Dona Boska. Ten říkal, že by středisko (oratoř) mělo být domovem, školou, hřištěm a kostelem.

POSLÁNÍ

Pomáháme dětem a mladým lidem zdravě rozvíjet jejich zájmy, vědomosti, dovednosti a přátelské vztahy na základě křesťanských hodnot a předcházíme tím jejich bezcílnému působení na ulici. Vytváříme prostředí, které je otevřené, bezpečné a finančně dostupné všem.

CHARAKTERISTIKA

 • jsme školskou právnickou osobou s názvem Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
 • zřizovatelem je Biskupství ostravsko - opavské
 • poskytujeme široké pektrum volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • v Havířově působíme od roku 1993. V současné době máme 4 objekty, ve kterých poskytujeme své služby. (středisko Město, Šumbark, klub Maják, Valdocco)
 • s dětmi pracují odborní pedagogové

CÍLE

"TVOŘIT KVALITNÍ, PŘÁTELSKÉ A BEZPEČNÉ MÍSTO PRO DĚTI A MLÁDEŽ"

 • poskytovat dětem a mládeži pestrou škálu volnočasových aktivit
 • odbourávat sociální bariéry - našich služeb lze využít jen za 50 Kč na rok!
 • pedagogickou prací je učit vážit si kamarádství, svého zdraví, přírody a věcí kolem sebe, a tím také předejít kriminalitě a různým asociálním jevům
 • připravit mládež k její vlastní zodpovědnosti a lepšímu začlenění do společnosti
 • rozšiřovat pole působnosti do sociálně vyloučených oblastí
 • inovovat a zkvalitňovat nabídku svých služeb

CO NABÍZÍME

 • Otevřené kluby - tzv. ,,oratoře" pro děti 6-14 let a volnočasové kluby pro  mládež, kde nabízíme denní program, hry, soutěže, zábavu, turnaje atd.
 • Zájmové vzdělávání - dělíme podle druhu činnosti na sportovní, vzdělávací, technické, taneční, výtvarné atd. Děti v nich mohou cíleně rozvíjet své zájmy, nadání a zručnost. Kroužky fungují denně ve střediscích Město, Šumbark a Maják.
 • víkendové turnaje a výlety
 • víkendové tematické přespávačky
 • možnost účasti na soutěžích v celé ČR
 • prázdninové tábory 
 • programy pro školy - rozšíření výuky

PRINCIPY PRÁCE

OTEVŘENOST

otevíráme se širokému spektru dětí a mladých lidí, bez ohledu na jejich rasu, víru a postavení ve společnosti

DOBROVOLNOST

nikoho u nás nedržíme, ze střediska mohou děti kdykoliv odejít

ASISTENCE

ve všech prostorách střediska jsou neustále k dispozici pedagogové volného času, kteří jsou duší veškeré zábavy a činnosti

DODRŽUJEME PRAVIDLA

žádné šikanování a vnucování ideologických nebo politických názorů, žádné vulgární nebo hrubé výrazy, žádný alkohol, drogy, kouření

projekty opvk

MEDIÁLNÍ PREZENTACE

 

data:text/mce-internal,CmsEditor,%3Cimg%20class%3D%22cms-editor-image%20cms-image-type-4%22%20style%3D%22margin-top%3A%200px%3B%20margin-bottom%3A%200px%3B%20vertical-align%3A%20top%3B%20float%3A%20right%3B%22%20title%3D%22OZVENY%201-k%20tisku.pdf%22%20src%3D%22/res/archive/1640/177532_04_1458318.png%3Fseek%3D1509004904%22%20alt%3D%22OZVENY%201-k%20tisku.pdf%22%20width%3D%22232%22%20height%3D%22330%22%20data-vizus-cms-component%3D%22editor.image%22%20data-vizus-cms-image-view-id%3D%221458318%22%20data-vizus-cms-image-click-id%3D%221458315%22%20data-vizus-cms-file-id%3D%22177532%22%3E