Pobočka Šumbark

V roce 1999 jsme otevřeli středisko volného času na Šumbarku, které je zároveň naším největším objektem v Havířově. Děti a mládež zde naleznou herny, doučování, desítky zájmových kroužků, moderní tělocvičnu, venkovní hřiště, počítačovou učebnu atd. Součástí objektu je také kostel sv. Jana Boska a Fit klub Valdocco s posilovnou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Stáhněte si přihlášku na školní rok 2018-2019: Pobočka Šumbark     Mažoretky    FIT klub Valdocco

PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ   15:00-19:00
ÚTERÝ       15:00-19:00
STŘEDA    15:00-19:00
ČTVRTEK  15:00-19:00
PÁTEK       15:00-19:00

CO NABÍZÍME

OTEVŘENÝ KLUB – ORATOŘ – HERNA

Je to prostor, ve kterém probíhá volnočasový program za přítomnosti pedagoga volného času. Oratoř je ,,základna“ pro přihlášené děti, které navštěvují základní školu. Každé dítě může přijít a odejít, kdykoliv během otevírací doby. Aktivity si každý vybírá sám a podílí se na jejich průběhu. Nikdo není nucen k tomu, co sám nechce dělat. Dětem je nabízena spousta možností vyžití v herně i venku na hřišti.

PODÍVEJTE SE NA AKTUÁLNÍ PROGRAM

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Kromě pravidelných – denních volnočasových aktivit nabízíme řadu zájmových útvarů, které mohou přihlášené děti navštěvovat. Děti zde mohou zlepšovat své schopnosti a dovednosti, sportovat, tvořit a dělat spolu s kamarády to, co je baví. Určeny jsou pro děti navštěvující základní školu, ale i pro starší po domluvě s vedoucími jednotlivých zájmových útvarů.

KLIKNĚTE PRO NABÍDKU ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

VÝLETY, TURNAJE, TANEČNÍ SOUTĚŽE, VÍKENDOVKY, TÁBORY

Přesně pro tyto akce jsou určeny víkendy. Děti navštěvující taneční a sportovní zájmové útvary mají možnost účastnit se různých akcí, které organizují jiná střediska nebo sportovní oddíly. Mají tak možnost porovnat své dovednosti s jinými a také poznat nové kamarády a místa naší země. Přibližně jednou měsíčně také oragnizujeme výlety do blízkého okolí s výšlapem na některou horu Moravskoslezských Beskyd.