Projekty

 Díky našim projektům můžeme efektivně financovat rozvoj
a zkvalitňování poskytovaných služeb.

V rámci Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho výzvy č. 2 Šablony II se nám podařilo získat projekt s názvem Kvalitní , přátelské a bezpečné místo, který je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje,k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Více v záložce Probíhající projekty.