Zájmové útvary v klubu Maják

Nabízíme řadu pravidelných  zájmových útvarů , které mohou přihlášené děti navštěvovat. V nich mohou zlepšovat své schopnosti a dovednosti, sportovat, tvořit, tancovat a dělat spolu s kamarády to, co je baví. Určeny jsou pro děti základních škol, ale také pro starší mládež po domluvě s vedoucími jednotlivých zájmových útvarů. Pravidelné zájmové útvary začínají až na vyjímky od 17.9. 2018 a končí 31.5. 2019.

PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY 2018-2019

Ke stažení: přihláška pro klienty školou povinné

SPORT – TANEC – POHYB

TVŮRČÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY

POČÍTAČOVÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY