Pravidla klubu

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY KLUBU MAJÁK

Klub Maják je místem, kde máš možnost se bavit, vzdělávat, účastnit různých aktivit a kde jsou také lidé, kteří jsou ochotni ti pomoct s tvými problémy. To ale vyžaduje dodržování následujících pravidel:

Pokud chceš v klubu být, musíš se řídit pokyny pracovníků a respektovat je. To platí nejen uvnitř, ale i před klubem.

 CO V KLUBU MŮŽEŠ

 • Během otvírací doby volně přicházet i odcházet.
 • Zvolit si vlastní zábavu tak, abys neomezoval ostatní.
 • Účastnit se organizovaných programů.
 • Používat zařízení a vybavení klubu.
 • Půjčovat si knihy, časopisy a stolní hry.
 • Donést si své CD s hudbou a po dohodě s pracovníkem klubu si je nechat přehrát.
 • Přijít za kýmkoli z pracovníků s nejrůznějšími problémy, starostmi a bolestmi, rádi se Ti pokusí pomoct. Diskrétnost je zaručena.
 • Říkat pracovníkům svůj názor na klub a věci, které by se dle tvého názoru daly vylepšit. Rádi uvítají tvé nápady a podněty.
 • V případě nespokojenosti si stěžovat. O možnostech a způsobech stížností tě pracovníci budou informovat.

CO V KLUBU NESMÍŠ

 • Chovat se k ostatním povýšeně, vyvolávat konflikty nebo se jich účastnit, zneužívat či dokonce šikanovat ostatní návštěvníky klubu nebo je urážet.
 • Používat fyzické násilí či jakékoliv projevy rasismu, fašismu apod.
 • Rozvíjet v klubu jakékoliv sexuální aktivity.
 • Mluvit vulgárně.
 • Vstupovat do klubu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Přinášet do klubu alkohol či jiné drogy, domlouvat obchody s těmito drogami či je dokonce nabízet ostatním.
 • Kouřit v prostorách klubu, v celém areálu střediska a v okolí do 50 m, přinášet do klubu cigarety a nabízet je ostatním.
 • Ničit či poškozovat zařízení klubu i celého areálu, tagovat uvnitř klubu či v celém areálu střediska, ukrást cokoliv ze zařízení klubu nebo někomu z dalších návštěvníků.
 • Přinášet do klubu jakékoliv zbraně. Pokud přijdeš ozbrojen, odevzdej zbraň při příchodu některému pracovníku klubu, který ti zbraň bezpečně uschová a vrátí při odchodu z klubu.
 • Manipulovat s ohněm.
 • Manipulovat s technickým zařízením klubu, výpočetní technikou, kabeláží a zásuvkami, měnit nastavení počítače a softwaru.
 • Nahlas pouštět hudbu. O hlasitosti hudby rozhodují pracovníci.
 • Jakýmkoliv způsobem narušovat průběh organizovaného programu v klubu.
 • Pokud si cokoli půjčíš, osobně za to odpovídáš. V případě, že se s půjčeným předmětem něco stane, nahradíš vzniklou škodu. Bez dovolení také nevynášej věci z klubu.

CO TĚ ČEKÁ, KDYŽ PORUŠÍŠ PRAVIDLA 

 • Zákaz vstupu do klubu od jednoho dne do jednoho měsíce.
 • Přiměřené odpracování způsobených problémů či škod (úklid apod.)
 • Zaplacení vzniklé škody.
 • Totální zákaz vstupu do klubu.
 • Jsou průšvihy, které musíme nahlásit příslušné trestněprávní instituci (výrazné poškození majetku, krádeže, dealerství drog, trestné činy způsobené v klubu, fyzické napadení).