Den Země na Majáku 2019

10 Kvě 2019

Den Země na Majáku 2019

Den Země připadá každoročně na 22. dubna.  Velká část populace z téměř dvou set států světa si v tento den připomíná otázky týkající se ekologie a zaměřují se na ochranu životního prostředí. Tradice započala roku 1970, kdy lidé poprvé masově protestovali proti negativním dopadům průmyslu a lidské činnosti na životní prostředí a zdraví člověka.

Proto jsme se i my na Majáku rozhodli a v rámci Badatelského klubu jsme chtěli pro naši planetu něco udělat a přispět tak svojí troškou do mlýna.  Dohodli jsme se, že Den Země spojíme s akcí „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a sjednáme pořádek alespoň na naší zahradě a v okolí střediska. Na fotografii můžete vidět jen část nepořádku, který se nám podařilo sesbírat, vytřídit a vyhodit do příslušných nádob na odpadky. Zajímá Vás, co všechno se nám podařilo najít? Téměř vše, co má být v popelnici, ale rozhodně ne na veřejném prostranství a v místech, kde si hrají děti – plechovky, sklo, plastové obaly a lahve, dřeva se šrouby a hřebíky, papírky apod. Dále jsme v našem klubu instalovali koše na separovaný odpad a pohovořili o třídění s dětmi.

Všem, kteří nám pomohli a zúčastnili se majákovského Dnu Země mnohokrát děkujeme, udělali tak dobrou věc nejen pro nás, ale i pro své okolí a společnost. Každý z nás může přispět a je nesmysl se domnívat, že jedinec nic nezmění – myslete globálně, jednejte lokálně.