O NÁS

POSLÁNÍ

Pomáháme dětem a mladým lidem zdravě rozvíjet jejich zájmy, vědomosti, dovednosti a přátelské vztahy na základě křesťanských hodnot a předcházíme tím jejich bezcílnému působení na ulici. Vytváříme prostředí, které je otevřené, bezpečné a finančně dostupné všem. Zde mohou vyrůst v osobnost, nalézt svou vlastní identitu a pevné místo v životě.

LOGO

Hlavním motivem logotypu je čtyřbarevný motýl. Ten se skládá z obrysů čtyř dětí, které se drží za ruce, vytvářejí tak vztahy spolupráce a společenství. Ve tvaru motýla lze spatřit dvě srdce. Srdce symbolizuje láskyplný přístup a láskyplné prostředí. Dětem a mládeži pomáháme vyrůst v osobnost, nalézt svou vlastní identitu a pevné místo v životě. Tuto přeměnu symbolizuje právě motýl, který se z housenky vyklube v pestrobarevného tvora a je připraven letět světem. Symbolika 4 barev a 4 dětí není náhodná. Práce organizace totiž stojí na 4 pilířích, které vychází z učení Dona Boska. Ten říkal, že by středisko (oratoř) mělo být domovem, školou, hřištěm a kostelem.

CÍLE

„TVOŘIT KVALITNÍ, PŘÁTELSKÉ A BEZPEČNÉ MÍSTO PRO DĚTI A MLÁDEŽ“

 • Poskytovat dětem a mládeži pestrou škálu volnočasových aktivit.
 • Odbourávat sociální bariéry – snažíme se, aby naše služby byly dostupné všem klientům.
 • Pedagogickou prací je učit vážit si kamarádství, svého zdraví, přírody a věcí kolem sebe, a tím také předejít kriminalitě a různým asociálním jevům.
 • Připravit mládež k její vlastní zodpovědnosti a lepšímu začlenění do společnosti.
 • Rozšiřovat pole působnosti do sociálně vyloučených oblastí.
 • Inovovat a zkvalitňovat nabídku svých služeb.

CHARAKTERISTIKA

 • Jsme školskou právnickou osobou s názvem Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově.
 • Zřizovatelem je Biskupství ostravsko – opavské.
 • Poskytujeme široké spektrum volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 • V Havířově působíme od roku 1993. V současné době máme několik poboček, ve kterých poskytujeme své služby.
 • S dětmi pracují odborní pedagogové.

CO NABÍZÍME

 • Otevřená oratoř pro děti 6-14 let, což je místo pro volné setkávání dětí v herně, nebo na hřišti. Nabízíme zde programy v podobě her, soutěží, turnajů.
 • Pravidelné zájmové vzdělávání pro předškolní děti v podobě spolupráce s havířovskými školkami.
 • Zájmové vzdělávání. Nabízí pravidelné schůzky ve sportovních, počítačových, technických, tanečních, výtvarných zájmových útvarech. Děti v nich mohou cíleně rozvíjet své zájmy, nadání a dovednosti.
 • Víkendové pobytové akce. Sportovní, zážitkové a výtvarně zaměřené přespávačky v Don Bosku, nebo mimo něj.
 • Příležitostné akce. Mikuláš, maškarní bál, diskotéka, taneční vystoupení, turnaje a spousta dalších akcí.
 • Prázdninové příměstské tábory.
 • Programy pro školy – rozšíření výuky.

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

OTEVŘENOST
Otevíráme se širokému spektru dětí a mladých lidí, bez ohledu na jejich rasu, víru a postavení ve společnosti.
ASISTENCE
Ve všech otevřených prostorách střediska jsou neustále k dispozici pedagogové volného času, kteří jsou duší veškeré zábavy a činnosti.
PRAVIDLA
Žádné šikanování a vnucování ideologických nebo politických názorů, žádné vulgární nebo hrubé výrazy, alkohol, drogy, kouření.