Pobočka Město

Pobočka Město funguje už od roku 1991. Do roku 1996 využívala prostor bývalé školky v přízemí domu na ulici Kolmá 1. V roce 1996 jsme otevřeli nově postavenou pobočku na ulici Haškova 1, kde sídlíme dodnes. Děti a mládež zde naleznou herny, počítačovou učebnu, pestrou nabídku tematicky zaměřených zájmových útvarů, moderní hřiště s umělým povrchem a velkou zahradou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ   15:00-19:00
ÚTERÝ       15:00-19:00
STŘEDA    15:00-19:00
ČTVRTEK  15:00-19:00
PÁTEK       15:00-19:00

CO NABÍZÍME

OTEVŘENÝ KLUB – ORATOŘ – HERNA

Je to prostor, ve kterém probíhá volnočasový program za přítomnosti pedagoga volného času. Oratoř je ,,základna“ pro přihlášené děti, které navštěvují základní školu. Každé dítě může přijít a odejít, kdykoliv během otevírací doby. Aktivity si každý vybírá sám a podílí se na jejich průběhu. Nikdo není nucen k tomu, co sám nechce dělat. Dětem je nabízena spousta možností vyžití v hernách i venkovních prostorech s hřišti a prolézačkami.

  

PODÍVEJTE SE NA AKTUÁLNÍ PROGRAM

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Kromě pravidelných – denních volnočasových aktivit nabízíme řadu zájmových útvarů, které mohou přihlášené děti navštěvovat. Děti zde mohou zlepšovat své schopnosti a dovednosti, sportovat, tvořit a dělat spolu s kamarády to, co je baví. Určeny jsou pro děti navštěvující základní školu, ale i pro starší po domluvě s vedoucími jednotlivých zájmových útvarů.

KLIKNĚTE PRO NABÍDKU ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

VÝLETY, TURNAJE, TANEČNÍ SOUTĚŽE, VÍKENDOVKY, TÁBORY

Přesně pro tyto akce jsou určeny víkendy. Děti navštěvující taneční a sportovní zájmové útvary mají možnost účastnit se různých akcí, které organizují jiná střediska nebo sportovní oddíly. Mají tak možnost porovnat své dovednosti s jinými dětmi a také poznat nové kamarády a místa. Také organizujeme víkendové akce s přespáním ve středisku a návštěvou zajímavé aktivity mimo středisko nebo výletem.