Historie organizace

Dílo sv. Jana Boska šíří po celém světě jeho duchovní synové a dcery: Salesiáni Dona Boska a Dcery P. Marie Pomocnice křesťanů. Vychovávají chlapce a děvčata, kteří jsou ochotni pracovat s mládeží. Také v Havířově se našlo několik mužů, kteří prožili dětství v salesiánské oratoři v Ostravě a posléze byli ochotni darovat kus sebe a svého času pro havířovskou mládež. Začalo se už za vlády komunistů, kdy se dělaly pravidelné tajné tábory a výlety. Velkým zlomem byla přestavba kostela sv. Anny v letech 1969 – 1971. Tehdy se podařilo získat desítky obětavých farníků, kteří zdarma a nezištně dřeli na stavbě kostela. Mnoho z nich se později podílelo i na vzniku střediska Don Bosko v Havířově.

 

PÁR OBRÁZKŮ Z HISTORIE STŘEDISKA

1965 – 1973 Odchovanci ostravské oratoře pracují s ministranty, organizují pro ně letní tábory, jsou zapojeni do chrámového sboru a pomáhají při přestavbě kostela sv. Anny.
1973 – 1990 Mužský pěvecký sbor se pravidelně schází. Probíhá setkávání dětí i dospělých se salesiány na chaloupkách i v rodinách.
1990 Sdružení laiků Don Boska (SLDB) v Havířově zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR.
1991 Oficiální otevření Střediska mládeže sv. Jana Boska na ulici Kolmá 1. Ředitelem je Ing. Jindřich Honěk st.
1993 Vznikla zřizovací listina Církevního střediska sv. Jana Boska a středisko bylo zařazeno do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
1994 Svěcení základního kamene nové ORATOŘE na ul. Kolmé otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.
1995 Úřad města Havířova zapůjčuje středisku objekt v lokalitě Havířov Šumbark k využití pro volný čas dětí v duchu Don Boska.
1996 Slavnostní otevření nové ORATOŘE v Havířově – Městě, za účasti metropolity arcibiskupa olomouckého, mons. Jana Graubnera, a sídelního biskupa ostravsko-opavské diecéze, mons. Františka Václava Lobkowicze.
1996 Úřad města Havířova schvaluje studii nového areálu sportovně vzdělávacího centra a kaple na Šumbarku. Zastupitelstvo města Havířova schvaluje prodej pozemku pro tuto výstavbu.
1997 Posvěcení základního kamene a slavnostní výkop objektů na Šumbarku provedl otec biskup mons. František Václav Lobkowicz za přítomnosti primátora města Havířova Judr. Pohla a poslance PS České republiky, pana F. Chobota.
1999 Slavnostní otevření střediska na Šumbarku.
2002 Posvěcení kostela sv. Jana Boska na Šumbarku.
2003 Zřízení nové římskokatolické farnosti Havířov – Šumbark pod patronací sv. Jana Boska. Prvním farářem je ustanoven P. Karel Jašek, SDB.
2005 Náhle umírá zakladatel střediska Ing. Jindřich Honěk st.
2006 Změna statutu střediska na školskou právnickou osobu s názvem Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově. Na základě výsledků výběrového řízení je novým ředitelem jmenován Ing. Jindřich Honěk ml., ASC, trvalý jáhen farnosti Havířov – Šumbark.
2007 Otevření klubu Valdocco na Šumbarku pro mládež ve věku 15-25 let, spolufinancovaného Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem.
2008 Otevření klubu Maják na Městě pro mládež ve věku 15-25 let.
2008 Umírá Ludmila Hoňková, neúnavná pomocnice bývalého ředitele Ing. Jindřicha Hoňka st. v dobách dobrých i zlých.
2010 Zrušení klubu Maják ve Městě. Otevření nového klubu Maják v nových prostorech na Šumbarku.
2013 Nový správce farnosti sv. Jana Boska na Šumbarku. Místo P.Karla Jaška, SDB přichází P.Mgr. Jan Gacík, SDB.
2013 Ostatky sv. Jana Boska navštívily naše středisko. Byly vystaveny v kostele, který nese i jeho jméno.
2014 V havířovském Don Bosku se uskutečnilo Ceslostátní setkání salesiánských animátorů.
2015 Zaměstnnci převzali z rukou pana primátora Bc. Daniela Pawlase ocenění za  za dlouholetou systematickou a komplexní práci s dětmi a mládeží
2016 Naše organizace působí ve městě Havířov již 25 let.