Pobočka Šumbark

V roce 1999 jsme otevřeli středisko volného času na Šumbarku, které je zároveň naším největším objektem v Havířově. Děti a mládež zde naleznou herny, doučování, desítky zájmových kroužků, moderní tělocvičnu, venkovní hřiště, počítačovou učebnu atd. Součástí objektu je také kostel sv. Jana Boska. Těšíme se na Vaši návštěvu.

PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ   15:00-19:00
ÚTERÝ       15:00-19:00
STŘEDA    15:00-19:00
ČTVRTEK  15:00-19:00
PÁTEK       15:00-19:00

CO NABÍZÍME

OTEVŘENÝ KLUB – ORATOŘ – HERNA

Je to prostor, ve kterém probíhá volnočasový program za přítomnosti pedagoga volného času. Oratoř je ,,základna“ pro přihlášené děti, které navštěvují základní školu. Každé dítě může přijít a odejít, kdykoliv během otevírací doby. Aktivity si každý vybírá sám a podílí se na jejich průběhu. Nikdo není nucen k tomu, co sám nechce dělat. Dětem je nabízena spousta možností vyžití v herně i venku na hřišti.

PODÍVEJTE SE NA AKTUÁLNÍ PROGRAM

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Kromě pravidelných – denních volnočasových aktivit nabízíme řadu zájmových útvarů, které mohou přihlášené děti navštěvovat. Děti zde mohou zlepšovat své schopnosti a dovednosti, sportovat, tvořit a dělat spolu s kamarády to, co je baví. Určeny jsou pro děti navštěvující základní školu, ale i pro starší po domluvě s vedoucími jednotlivých zájmových útvarů.

KLIKNĚTE PRO NABÍDKU ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

VÝLETY, TURNAJE, TANEČNÍ SOUTĚŽE, VÍKENDOVKY, TÁBORY

Přesně pro tyto akce jsou určeny víkendy. Děti navštěvující taneční a sportovní zájmové útvary mají možnost účastnit se různých akcí, které organizují jiná střediska nebo sportovní oddíly. Mají tak možnost porovnat své dovednosti s jinými a také poznat nové kamarády a místa naší země. Přibližně jednou měsíčně také organizujeme výlety do blízkého okolí s výšlapem na některou horu Moravskoslezských Beskyd.