Projekty

 Díky našim projektům můžeme efektivně financovat rozvoj
a zkvalitňování poskytovaných služeb.

Jan Bosco Havířov – Kvalitní, přátelské a bezpečné místo

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000251

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávávní, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
Cílem jednotlivých aktivit je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) SVČ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Více v záložce Probíhající projekty

Odborné učebny v CSVČ sv. Jana Boska v Havířově

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016156

Projekt umožní zkvalitnit nabídku zájmového vzdělávání v Havířově. Realizací projektu došlo k rekonstrukci stávající infrastruktury dvou prostor CSVČ v Havířově, kdy vznikly odborné učebny sloužící výuce robotiky, 3D aditivních technologií a práce s digitálními technologiemi. Oba výukové prostory byly podrobeny nezbytným stavebním úpravám a následně vybaveny nábytkem, IT vybavením a výukovými pomůckami. Za účelem zajištění bezbariérovosti je pořízen mobilní schodolez na pobočku Město.Od září 2022 v rámci udržitelnosti projektu probíhá v učebnách zdarma výuka zájmových útvarů Počítačové aktivity, 3D tisk a robotika, během roku proběhnou workshopy pro děti, rodiče a spolupráce s okolními školami na projektových dnech.

Více v záložce Probíhající projekty

  

Hezky česky

Účelem dotace je zajištění realizace aktivity – intenzivního jazykového kurzu češtiny jako druhého jazyka pro děti a mládež ve věku 14 – 18 let, tato aktivita je reaizována mimo školní vyučování. Jedná se o výuku českého jazyka v rozsahu 3-4 hodiny denně 4 dny v týdnu pro děti a mládež uprchlíků z Ukrajiny, kteří navštěvují naše středisko.

Více v záložce Probíhající projekty

 

 

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Havířov II (Reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607) je částečně podpořeno 7 příměstských táborů aktivitou ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA. Více v záložce Realizované projekty.

 

V rámci Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho výzvy č. 2 Šablony II se nám podařilo získat projekt s názvem Kvalitní, přátelské a bezpečné místo, který je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje,k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Více v záložce Realizované projekty.