Pravidla pro účastníky zájmového vzdělávání COVID-19

1 Zář 2020

Pravidla pro účastníky zájmového vzdělávání COVID-19

Pravidla pro účastníky zájmového vzdělávání
v Církevním středisku volného času sv. Jana Boska v Havířově

Školní rok 2020-2021 bude zahájen v pondělí 7. 9. 2020 v 15:00 hodin.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do střediska vstoupit.

Pokud bude účastník zájmového vzdělávání během výuky vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s výzvou na okamžité vyzvednutí dítěte.

Vyskytne-li se aktuálně onemocnění COVID-19, může být krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. O této skutečnosti bude organizace neprodleně informovat zákonné zástupce klientů.

Vstup cizích osob bude omezen, nutné návštěvy si návštěvníci předem domluví na sekretariátu střediska (tel. 596810145).

VSTUP DO STŘEDISKA

  • Vstup účastníků zájmového vzdělávání bude umožněn pouze s ČITELNĚ vyplněnou přihláškou (nutné uvést platný tel. kontakt na zákonné zástupce)
  • Není nutné odevzdávat čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • Při vstupu do střediska provedou klienti dezinfekci rukou dávkovačem, umístěným na vrátnici
  • V průběhu zájmového vzdělávání je nutno dodržovat pravidla hygieny rukou

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDEME VČAS INFORMOVAT.

V Havířově dne 1. 9. 2020

 

 

 

ředitel CSVČ sv. Jana Boska v Havířově