Všechny články Klub Maják

1 Úno 2019

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Podmínkou výkonu činnosti sociálního pedagoga je odborná kvalifikace vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na sociální pedagogiku, nebo vysokoškolským vzděláním, nebo vyšším odborným vzděláním v oborech zaměřených na sociální práci, obdobně jako např. sociální pracovník uvedený v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

16 Led 2019

Projekt OP VVV Šablony II dává dětem nové možnosti vzdělávání

Badatelský klub na Šumbarku
Na naší pobočce se podařilo v rámci projektu Šablony II zpestřit nabídku pro děti se zájmem o tvořivou činnost Badatelským klubem. Děti se v něm mohou zdokonalovat při práci se dřevem (řezání, začišťování, vrtání, lepení, vypalování a barvení). Novinkou je i nová elektrická minipilka. Oblíbené jsou i modely ze stavebnice Merkur a papírové modely aut a vrtulníků. K vánocům děti dostaly plastikové stavebnice moderních aut, které budou skládat v příštím pololetí. Doufáme, že jim jejich nadšení vydrží i do příštího školního roku, kdy tento projekt bude pokračovat.

16 Led 2019

Víkendovka „Přátelství“

Ve dnech 30. 11. -1. 12. 2018 proběhla mezi středisky Maják a Šumbark víkendovka přátelství. Víkendovky se zúčastnilo celkem 19 dětí. Po příjezdu dětí z Majáku na středisko Šumbark se děti ubytovaly, proběhlo poučení děti o bezpečnosti. Poté následovala večeře. Po večeři děti měli možnost si vybrat film nebo navazovat přátelství v klubu. Odbitím 22 hodiny děti měli noční klid. V 7:30 hodin děti vstávaly. Následovala hygiena, úklid místnosti, kde spaly a v 8 hodiny usedaly děti ke stolu na snídani. Po snídani děti pomohly i s mytím nádobí. Za mytí nádobí děti dostaly sladkou odměnu. V dopoledních hodinách proběhl v tělocvičně turnaj ve vybíjené mezi střediskem Maják

15 Led 2019

Hra v kostky na Majáku

Děti se naučily pravidla, počítání a zkusily své štěstí.

 

 

14 Led 2019

AZ-kvíz na Majáku

Aleše Zbořila z České televize na Majáku sice nemáme, ale populární hru Az-kvíz si děti mohou zahrát i u nás.