Farnost Šumbark

  

 

 

 

 

FARNOST
Římskokatolická farnost Havířov-Šumbark byla zřízena Biskupstvím ostravsko-opavským v roce 2003.
Adresa: Letní 1239/17
736 01 Havířov – Šumbark
Telefon: 596 891 175
E-mail: rkf.havirov-sumbark@doo.cz
Číslo účtu: 43-1214080207/0100
web: www.farnostsumbark.cz/