Klub Maják

V září 2010 jsme otevřeli volnočasový klub Maják v sociálně vyloučené lokalitě Havířov – Šumbark 3. Od té doby doslova „praská ve švech“. Klub nabízí dětem a mládeži mnoho volnočasových aktivit a denní program, který připravuje mladý team pedagogů. Naším primárním cílem je nabídnout dětem a mladým lidem z této lokality prostor, kde by se mohli scházet, trávit volný čas a nalézt pomoc při řešení svých problémů. Klub je otevřen pro děti 6 – 13 let a mládež ve věku 14 – 21 let. Registrační poplatek je 20 kč na školní rok.

Kontakt na pobočku: tel: 596 810 892

PROVOZNÍ DOBA

                           DOUČOVÁNÍ       DĚTI 6-13 LET       MLÁDEŽ 14-21 LET
PONDĚLÍ                                           14:30-17:00                17:30-18:30
ÚTERÝ               13:30-14:30            14:30-17:00                17:30-18:30 STŘEDA            13:30-14:30            14:30-17:00                 17:30-18:30
ČTVRTEK          13:30-14:30            14:30-17:00                 17:30-18:30
PÁTEK                                              14:30-17:00                 17:30-18:30

CO NABÍZÍME

OTEVŘENÝ KLUB – ORATOŘ – HERNA

Je to prostor, ve kterém probíhá volnočasový program za přítomnosti pedagoga volného času. Oratoř je ,,základna“ pro přihlášené děti, které navštěvují základní školu. Každé dítě může přijít a odejít, kdykoliv během otevírací doby. Aktivity si každý vybírá sám a podílí se na jejich průběhu. Nikdo není nucen k tomu, co sám nechce dělat. Dětem je nabízena spousta možností vyžití v hernách i venkovních prostorech s hřišti a prolézačkami.

 

PODÍVEJTE SE NA AKTUÁLNÍ PROGRAM

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Kromě pravidelných – denních volnočasových aktivit nabízíme řadu zájmových útvarů, které mohou přihlášené děti navštěvovat. Děti zde mohou zlepšovat své schopnosti a dovednosti, sportovat, tvořit a dělat spolu s kamarády to, co je baví. Určeny jsou pro děti navštěvující základní školu, ale i pro starší po domluvě s vedoucími jednotlivých zájmových útvarů.

  

KLIKNĚTE PRO NABÍDKU ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

VÝLETY, TURNAJE, TANEČNÍ SOUTĚŽE, VÍKENDOVKY, TÁBORY

Přesně pro tyto akce jsou určeny víkendy. Děti navštěvující taneční a sportovní zájmové útvary mají možnost účastnit se různých akcí, které organizují jiná střediska nebo sportovní oddíly. Mají tak možnost porovnat své dovednosti s jinými a také poznat nové kamarády a místa naší země. Přibližně jednou měsíčně také organizujeme víkendové akce s přespáním ve středisku a návštěvou zajímavé akce mimo středisko nebo výletem.