Naše pobočky

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově

„NAŠE SRDCE BIJE PRO DĚTI“

 


MĚSTO
Pobočku ve Městě (za kinem Centrum) jsme postavili v roce 1993. K objektu patří také zahrada se dvěmi hřišti. Děti, které k nám chodí, naplňují svůj volný čas v zájmových útvarech, programem v hernách, sportem, tancem a skvělou zábavou připravenou pedagogy. Aktivity probíhají v hernách, na venkovních hřištích, nebo pronajatých tělocvičnách. O víkendech pořádáme turnaje, jezdíme na výlety, pořádáme přespávačky nebo se účastníme různých soutěží.


ŠUMBARK
V roce 1999 jsme otevřeli pobočku na Šumbarku, která je zároveň naším největším objektem v Havířově. Děti a mládež zde naleznou herny, doučování, pestrou nabídku zájmových útvarů, taneční sál, moderní tělocvičnu, venkovní hřiště, počítačovou učebnu a mnoho dalších aktivit. Součástí objektu je také farnost s kostelem. O víkendech pořádáme turnaje, jezdíme na výlety, pořádáme přespávačky nebo se účastníme různých soutěží.


MAJÁK
V září 2010 jsme otevřeli volnočasový klub Maják v sociálně vyloučené lokalitě Havířov – Šumbark 3. Klub nabízí dětem a mládeži mnoho volnočasových aktivit a denní program, který připravuje tým pedagogů. Naším primárním cílem je nabídnout dětem a mladým lidem z této lokality prostor, kde by se mohli scházet, trávit volný čas a nalézt pomoc při řešení svých problémů. Klub je otevřen pro děti 6 – 13 let a mládež ve věku 14 – 21 let.