Rok 2014

Na druhé straně zrcadla – Po drugiej stronie lustra

Evropský projekt  podpořený Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 a Fondem mikroprojektů euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński