Rok 2021

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

Reg. číslo projektu         CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

projektová aktivita: ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA – podpora doprovodného programu příměstských táborů

Celkem 7 příměstských táborů je částečně podpořeno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Havířov II. Díky této podpoře se děti zúčastní výletů za poznáním – ať už to je zámek, Zoo, archeopark, muzeum v přírodě nebo muzeum Tatra, návštěva svíčkárny, včelařů Ambrožíků, zeleného centa… Příměstské tábory jsou naplněny nejen sportovním vyžitím, hrami, soutěžemi, ale také naučnými činnostmi z různých oborů – techniky, rukodělných aktivit i vzdělávání z oblasti přírody či historie. A především k tomu je určena aktivita zážitková polytechnika.

Podrobnosti

Fotogalerie

webové stránky projektu