Město oslavilo svátek Don Boska

1 Úno 2017

Město oslavilo svátek Don Boska

Pobočka Město jako každý rok, opět oslavila výročí úmrtí Don Boska. Na děti čekaly zajímavé hry a soutěže, ve kterých se o Don Boskovi i něco dozvěděli. Po oblíbeném bruslení, protože nám počasí celý leden přeje, jsme se sešli v herně se všemi přítomnými dětmi, abychom oslavili svátek Don Boska.

Po rozdělení do malých skupinek jsme mohli začít. Prvním úkolem bylo najít a poskládat obrázek s motivem Don Boska. Poté děti obcházely jednotlivá stanoviště s úkoly a snažily se zjistit a naučit něco ze života Don Boska. Posledním úkolem bylo vymyslet krátkou básničku. Poté jsme se všichni sešli a zkontrolovali, co se o Boskovi děti dozvěděly a nakonec jsme si přečetli básničky. Nakonec, následoval krátký blok se zábavnými hrami, aby jsme si užili nějaku tu srandu. „Tak zase za rok Don bosko“.

Nejpovedenější básnička jedné ze skupin:

DON BOSKO BYL ZBOŽNÝ PÁN,
A POZNÁVAL SVĚTA KRAJ.
BYL TO VELMI HODNÝ PÁN,
CELÝ SVĚT HO VŽDYCKY ZNAL.
DÍKY NĚMU STŘEDISKO JE,
TAM TO, VE KTERÉM SRANDA JE.