Na Městě se nám kouřilo z hlav

22 Bře 2022

Na Městě se nám kouřilo z hlav

V pondělí 14. března proběhlo v našem středisku soutěžení s hlavolamy. Pro děti byl nachystán bohatý hodinový program, ve kterém si mohly otestovat své mozkové závity. A jak celá tato akce probíhala? To se můžete dočíst v řádcích níže.

Děti byly rozděleny do tří týmů, ve kterých si společně radily a soutěžily. V první části programu byly pro děti nachystané zapeklité hádanky. Tým, který se přihlásil jako první, mohl říct správnou odpověď. Některé hádanky daly týmům zabrat, některé „rozlouskly“ s přehledem, a některé hádanky děti už znaly, takže šlo o soutěžení s časem.

V další části jsme si zahráli hru na „pamatováka“. Uprostřed místnosti bylo 20 věcí, které byly zakryté dekou. Děti dostaly za úkol si za 30 sekund zapamatovat co nejvíce věcí, které se pod dekou skrývalo, a napsat je v časovém limitu minuty a půl na papír. V této disciplíně byly týmy velice vyrovnané a všechny získaly stejný počet bodů.

Předposlední část našeho soutěžení se věnovala obrázkům, na kterých se skrývala nějaká chyba. Úkolem týmů bylo, si obrázek pořádně prohlédnout, a zjistit, co je na obrázku špatně. Některé obrázky daly dětem opět zabrat, u některých létaly bleskově ruce nahoru. Po obrázcích dále následovalo bludiště na papíru, kde měly týmy najít cestu k cíli.

V závěru programu týmy čekal nejtěžší úkol z celého hlavolamové hodinky. Týmy dostaly rozstříhaný čtverec (Tangram) a rozstříhané vejce (Kolumbovo vejce), a musely je složit dohromady. To jejich hlavám dalo dost zabrat, ale nakonec se podařilo hlavolamy složit, a následovalo jásání vítězného týmu. Celý program jsme si společně moc užili.

Foto