Výlet za zkamenělinami

6 Kvě 2022

Výlet za zkamenělinami

V sobotu 30. dubna proběhla nádherná a doufám inspirativní půldenní vycházka za zkamenělinami do geologicky atraktivní lokality výchozů hornin spodního karbonu.

Národní přírodní památka v severozápadní části Ostravy je vyznačena naučnou stezkou již od roku 1976. V oblasti se nachází mnoho zajímavých oblastí od specifických přírodních ekosystémů, přes novodobou hornickou historii po pozůstatky osídlení lovci mamutů. Nás především zajímalo cca 2Km dlouhé defilé přímo na levém břehu řeky Odry. Prohlédli jsme si odkryty spodních vrstev hornin, které zde vystupují až k povrchu. V těchto vrstvách jsme hledali zkameněliny karbonské fauny a flory. V cestě nám stálo muzeum ryb, které jsme nemohli nenavštívit.

FOTOGALERIE